Above- and below-ground herbivory effects on below-ground plant–fungus interactions and plant–soil feedback responses

T.M. Bezemer, W.H. Van der Putten, Henk Martens, T.F.J. Van de Voorde, P.P.J. Mulder, O. Kostenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Above- and below-ground herbivory effects on below-ground plant–fungus interactions and plant–soil feedback responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology