Above- and below-ground terpenoid aldehyde induction in cotton, Gossypium herbaceum, following root and leaf injury

T.M. Bezemer, R. Wagenaar, N.M. Van Dam, W.H. Van der Putten, F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Above- and below-ground terpenoid aldehyde induction in cotton, Gossypium herbaceum, following root and leaf injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds