Above- and Belowground Trophic Interactions on Creeping Thistle (Cirsium arvense) in High- and Low-Diversity Plant Communities: Potential for Biotic Resistance?

T.M. Bezemer, O. Graça, P. Rousseau, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Above- and Belowground Trophic Interactions on Creeping Thistle (Cirsium arvense) in High- and Low-Diversity Plant Communities: Potential for Biotic Resistance?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences