Above-ground and below-ground plant responses to fertilization in two subarctic ecosystems

G.F. Veen, Maja K. Sundqvist, D. Metcalfe, S.D. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

115 Downloads (Pure)

Zoekresultaten