Aboveground mammal and invertebrate exclusions cause consistent changes in soil food webs of two subalpine grassland types, but mechanisms are system-specific

Martijn L. Vandegehuchte (Co-auteur), Wim H. van der Putten, Henk Duyts, Martin Schütz, Anita C. Risch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten