Aboveground plant metabolomic responses to plant-soil feedbacks and herbivory

M.D. Huberty (Co-auteur), Young Hae Choi, R. Heinen, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aboveground plant metabolomic responses to plant-soil feedbacks and herbivory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences