Absence of a difference in the neurosecretory activity of supraoptic nucleus vasopressin neurons of neuroleptic-treated schizophrenic patients.

Y.I. Malidelis, M.T. Panayotacopoulou, J.J. van Heerikhuize, U.A. Unmehopa, D.P. Kontostavlaki, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absence of a difference in the neurosecretory activity of supraoptic nucleus vasopressin neurons of neuroleptic-treated schizophrenic patients.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences