Absence of diurnal variation in visceromotor response to colorectal distention in normal Long Evans rats

Sara Botschuijver, Zhumei Yu, Olaf Welting, Cathy Cailotto, A. Kalsbeek, Rene van den Wijngaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absence of diurnal variation in visceromotor response to colorectal distention in normal Long Evans rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds