Absence of Female-Typical Pheromone-Induced Hypothalamic Neural Responses and Kisspeptin Neuronal Activity in α-Fetoprotein Knockout Female Mice

Melanie Taziaux, J. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absence of Female-Typical Pheromone-Induced Hypothalamic Neural Responses and Kisspeptin Neuronal Activity in α-Fetoprotein Knockout Female Mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences