Absence of odour learning in the stemborer parasitoid Cotesia flavipes

R.P.J. Potting, H. Otten, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absence of odour learning in the stemborer parasitoid Cotesia flavipes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences