Regesten van de oorkonden, brieven en enkele andere bescheiden van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel, berustend in het klooster Sint-Josephsberg te Megen, 1390-1719

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Filter
Toespraak of presentatie

Zoekresultaten