Abten en administratie [Review of: G.M. van der Velden (1995) De economische geschiedenis van de abdij van Berne van 1134 tot 1797]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)114-115
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit