Abundance, activity and community structure of denitrifiers in drainage ditches, in relation to sediment characteristics, vegetation and land-use

A.J. Veraart (Co-auteur), M. Dimitrov, A.P. Schrier-Uijl, H. Smidt, J.J.M de Klein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)

Zoekresultaten