Abundance and δ13C values of fatty acids in lacustrine surface sediments: Relationships with in-lake methane concentrations

Tabea Stötter (Co-auteur), David Bastviken, Paul L.E. Bodelier, Maarten van Hardenbroek, Päivi Rinta, Jos Schilder, Carsten J. Schubert, Oliver Heiri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abundance and δ13C values of fatty acids in lacustrine surface sediments: Relationships with in-lake methane concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences