Abundance and Genetic Diversity of nifH Gene Sequences in Anthropogenically Affected Brazilian Mangrove Sediments

Armando Cavalcante Franco Dias, Michele de Cassia Pereira e Silva, Simone Raposo Cotta, Francisco Dini-Andreote, Fabio Lino, Jr. Soares, Joana Falcao Salles, Joao Lucio Azevedo, Jan Dirk van Elsas, Fernando Dini Andreote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7960-7967
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume78
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit