Abundance of invertebrate prey for birds on organic and conventional arable farms in the Netherlands

S. Kragten, W. L. M. Tamis, E. Gertenaar, S. M. Midcap Ramiro, R. J. Van der Poll, J. Wang, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftBird Conservation International
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit