Abundant primary piRNAs, endo-siRNAs, and microRNAs in a Drosophila ovary cell line

N.C. Lau, N. Robine, R. Martin, W.J. Chung, Y. Niki, E. Berezikov, E.C Lai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

151 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abundant primary piRNAs, endo-siRNAs, and microRNAs in a Drosophila ovary cell line'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences