Abundantly Present miRNAs in Milk-Derived Extracellular Vesicles Are Conserved Between Mammals

Martijn J C van Herwijnen, Tom A P Driedonks, Basten L Snoek, A M Theresa Kroon, Marije Kleinjan, Ruurd Jorritsma, Corné M J Pieterse, Esther N M Nolte-'t Hoen, Marca H M Wauben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abundantly Present miRNAs in Milk-Derived Extracellular Vesicles Are Conserved Between Mammals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology