Accelerating the Evolution of Nonhuman Primate Neuroimaging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nonhuman primate neuroimaging is on the cusp of a transformation, much in the same way its human counterpart was in 2010, when the Human Connectome Project was launched to accelerate progress. Inspired by an open data-sharing initiative, the global community recently met and, in this article, breaks through obstacles to define its ambitions.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)600-603
Aantal pagina's4
TijdschriftNeuron
Volume105
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 jan. 2020
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accelerating the Evolution of Nonhuman Primate Neuroimaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit