Accent-induced Bias in Linguistic Transcriptions

Marjoleine Sloos (Co-auteur), Andrea Ariza Garcia, Alexandra Andersson, Mathea Neijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftLanguage Sciences
Volume76
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit