Access to bridge employment: Who finds and who does not find work after retirement?

E. Dingemans, K. Henkens, H. van Solinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Access to bridge employment: Who finds and who does not find work after retirement?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences