Access to Collections and Data. The General Data Protection Regulation (GDPR), Legacy Data and the Meertens Institute.

Douwe Zeldenrust, Niels Kieboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 24 jun. 2021

Citeer dit