Accumulating knowledge over the economist's lifetime

Hendrik P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accumulating knowledge over the economist's lifetime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Arts & Humanities