Accumulation of adverse childhood events and overweight in children: A systematic review and meta-analysis

L. Elsenburg, K.J.E. van Wijk, A.C. Liefbroer, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accumulation of adverse childhood events and overweight in children: A systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences