Accumulation of differentiated CD8+ and CD4+ T cells in the human brain.

J Smolders, E.B.M. Remmerswaal, K.G. Schuurman, J. Melief, C.G. Van Eden, R.A.W. Van Lier, I. Huitinga, J. Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)525-535
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit