Accumulation of DNA damage in cerebral cortex of Alzheimer's disease patients

E. Mullaart, M.E.T.I. Boerrigter, R. Ravid, D.F. Swaab, J. Vijg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFrom Gene to Man - Gerontological Research in the Netherlands
Plaats van productieRijswijk
UitgeverijStichting Gerontologie en Geriatrie
Pagina's337-340
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit