Accumulation of local pathogens: a new hypothesis to explain exotic plant invasions

M.B. Eppinga, M. Rietkerk, S.C. Dekker, P.C. De Ruiter, W.H. Van der Putten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Accumulation of local pathogens: a new hypothesis to explain exotic plant invasions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology