Accurate quantification of microorganisms in PCR-inhibiting environmental DNA extracts by a novel Internal Amplification Control approach using Biotrove OpenArrays

R. Van Doorn, M. Klerks, M. van Gent-Pelzer, A.G.C.L. Speksnijder, G.A. Kowalchuk, C.D. Schoen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate quantification of microorganisms in PCR-inhibiting environmental DNA extracts by a novel Internal Amplification Control approach using Biotrove OpenArrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences