Acetate utilization as a survival strategy of peat-inhabiting Methylocystis spp

S.E. Belova, M. Baani, N.E. Suzina, P.L.E. Bodelier, W. Liesack, S.N. Dedysh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acetate utilization as a survival strategy of peat-inhabiting Methylocystis spp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences