Achieving the Sustainable Development Goals Requires Transdisciplinary Innovation at the Local Scale

Ahmad Dhiaulhaq, Enayat A. Moallemi, Shirin Malekpour, Michalis Hadjikakou, Rob Raven, Katrina Szetey, Dianty Ningrum, Brett A. Bryan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)300-313
TijdschriftOne Earth
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit