Achtkarspelen-Zuid/ Eestrum. Een historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting

J.A. Mol, P.N. Noomen, J.H.P. van der Vaart

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

4362 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
Uitgeverijuitg. in opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht van het Ministerie van Landbouw en Visserij
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit