Acid rain and eggshells

P.J. Drent, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  88 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)431-431
  TijdschriftNature
  Volume339
  Nummer van het tijdschrift6224
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit