Acidicapsa borealis gen. nov., sp. nov. and Acidicapsa ligni sp. nov., subdivision 1 Acidobacteria from Sphagnum peat and decaying wood

I.S. Kulichevskaya, L.A. Kostina, V. Valášková, I.C. Rijpstra, J.S. Sinninghe Damsté, W. De Boer, S.N. Dedysh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

44 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acidicapsa borealis gen. nov., sp. nov. and Acidicapsa ligni sp. nov., subdivision 1 Acidobacteria from Sphagnum peat and decaying wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences