Acoustic cues to vowel identification: The case of /ɪ i iː/ and /ʊ u uː/ in Saterland Frisian

W.J. Heeringa, Heike Schoormann, Jörg Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic cues to vowel identification: The case of /ɪ i iː/ and /ʊ u uː/ in Saterland Frisian'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences