Acoustic study of fish and invertebrate behavior in a tropical reservoir

M. Prchalová, V. Drastík, J. Kubeka, B. Sricharoendham, F. Schiemer, J. Vijverberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic study of fish and invertebrate behavior in a tropical reservoir'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences