Acoustical communication by Lipotra lucens (Diptera, Chloropidae)

J.H. Mook, C.G. Bruggeman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)397-402
  TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit