Acquisition and Allocation of Resources - Their Influence on Variation in Life-History Tactics

A.J. Van Noordwijk, G. De Jong

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  716 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-142
  TijdschriftAmerican Naturalist
  Volume128
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit