Acremonium phylogenetic overview and revision of Gliomastix, Sarocladium, and Trichothecium

R.C. Summerbell, C. Gueidan, H.J. Schroers, G.S. de Hoog, M. Starink, Y. Arocha Rosete, J. Guarro, Jonathan Scott

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)139-162
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift68
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit