ACTA2 mutation with childhood cardiovascular autonomic and brain anomalies and severe outcome.

M.E. Meuwissen, M. Lequin, K. Bindels-De Heus, H.T. Bruggenwirth, M.F. Knapen, M. Dalinghuis, R. De Coo, Y. Van Bever, B.H. Winkelman, G.M. Mancini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1376-1380
TijdschriftAmerican Journal of Medical Genetics A
Volume161
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit