Actigraphy in studies on insomnia: Worth the effort?

Lara Rösler, Glenn van der Lande, Jeanne Leerssen, Roy Cox, Jennifer R Ramautar, Eus J W van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Actigraphy in studies on insomnia: Worth the effort?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences