Acting with attainment technologies in deaf education: Reinventing monitoring as an intervention collaboratory

E. Thoutenhoofd

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)214-230
  TijdschriftSign Language Studies
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit