Action expertise reduces brain activity for audiovisual matching actions: An fMRI study with expert drummers.

K. Petrini, F.E. Pollick, S. Dahl, P. McAleer, L. McKay, C.H. Waadeland, D. Rocchesso, S. Love, F. Avanzini, A. Puce

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1480-1492
TijdschriftNeuroImage
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit