Action perception recruits the cerebellum and is impaired in patients with spinocerebellar ataxia

Abdel R Abdelgabar, Judith Suttrup, Robin Broersen, Ritu Bhandari, Samuel Picard, Christian Keysers, Chris I De Zeeuw, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten