Action spectra of zebrafish cone photoreceptors.

D. Endeman, L.J. Klaassen, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68540
TijdschriftPLoS One
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit