Activation and degeneration during aging: a morphometric study of the human hypothalamus

J.N. Zhou, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-48
TijdschriftMicroscopy Research and Technique
Volume44
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit