Activation of neuronal systems with aging and in Alzheimer's disease

E. Goudsmit, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFrom Gene to Man - Gerontological Research in the Netherlands
Plaats van productieRijswijk
UitgeverijStichting Gerontologie en Geriatrie
Pagina's62-65
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit