Activation of nucleus accumbens μ-opioid receptors enhances the response to a glycaemic challenge

Laura L Koekkoek, Tess Kool, Leslie Eggels, Luna L van der Gun, Khalid Lamuadni, Margo Slomp, Charlene Diepenbroek, Mireillle J Serlie, Andries Kalsbeek, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activation of nucleus accumbens μ-opioid receptors enhances the response to a glycaemic challenge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences