Activation of the tumor suppressor kinase LKB1 by the STE20-like pseudokinase STRAD

A.F. Baas, J. Boudeau, G.P. Sapkota, L. Smit, R. Medema, N.A. Morrice, D.R. Alessi, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3062-3072
TijdschriftEMBO Journal
Volume22
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit