Active forever: Dirk Veenstra 1906-1987

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Volume2017
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit