Active Invasion of Bacteria into Living Fungal Cells

Nadine Moebius, Zerrin Uezuem, Jan Dijksterhuis, Gerald Lackner, Christian Hertweck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  99 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschrifteLife
  Volume3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 02 sep. 2014

  Citeer dit